Regulamin zakupów licencji on-line za pomocą strony internetowej

Właścicielem strony www.artoit.pl jest firma Artoit - Przemysław Panek, z siedzibą w Biskupice 5B/7, 46-220 Byczyna, numer NIP: 7511718937, REGON: 161531155

Za pomocą strony www.artoit.pl możliwy jest zakup gotowych modułów/dodatków do rozwiązań firmy InsERT z Wrocławia, producenta m.in. Subiekta, Rewizora, czy Gestora. Warunkiem koniecznym do zakupu licencji za pomocą płatności internetowych jest akceptacja niniejszego regulaminu w całości. Jeżeli użytkownik nie akceptuje któregoś z warunków regulaminu, nie może dokonywać zakupu on-line. Dokonanie płatności oznacza, że Kupujący w pełni zaakceptował warunki niniejszego regulaminu i się z nimi zapoznał.

 1. Płatności za licencję programu, można uiścić za pomocą płatności internetowych PayU i udostępnionych przez tego operatora kanałów płatności.
 2. Zakupu mogą dokonać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub firmy, dlatego też sprzedaż licencji nie stanowi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu przepisów prawa.
 3. Istnieje również możliwość opłaty licencji tradycyjnym przelewem, na podstawie faktury pro-forma.
 4. Klucz licencji wysyłany jest na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 5. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się z wersją demonstracyjną programu, którego licencję zamierza kupić.
 6. Kupujący oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe. Licencje nie są sprzedawane na fikcyjne numery NIP, czy adresy www (w zależności od warunków licencji).
 7. Kupujący oświadcza, że przed dokonaniem płatności zapoznał się z warunkami licencji wybranego programu, dostępnymi podczas instalacji programu.
 8. Kupujący oświadcza, że jest świadomy możliwości odstąpienia od umowy lub zablokowania licencji przez Sprzedawcę mimo dokonania płatności internetowej, w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności sekcji Zastrzeżenia
 9. Z racji formy działania programów i warunków technicznych, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupioną licencję.
 10. Firma Artoit zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za zakupione licencje. Faktury wystawiane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji.
 11. Firma Artoit oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz zarejestrowanym podmiotem VAT-UE.
 12. Firma Artoit oświadcza, że faktura będzie wystawiona z adnotacją Metoda kasowa.
 13. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Kupujący zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia i funkcjonowania programów, w szczególności w celu dostarczenia klucza licencji, realizacji wysyłki (w przypadku wersji pudełkowych), ochrony poufności klucza i możliwości jego odzyskania, a także możliwości uruchamiania i używania programów.
 14. Firma Artoit zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego innym podmiotom w celach marketingowych i promocyjnych.
 15. Kupujący może zażądać zmiany swoich danych, ich usunięcia lub czasowego wstrzymania ich przetwarzania.

Jeżeli po potwierdzeniu płatności przez PayU nie dotarł mail z kluczem licencji, prosimy sprawdzić najpierw w dziale SPAM, na swojej skrzynce. Jeżeli jednak e-mail nie dotarł, prosimy o kontakt mailowy na: info@artoit.pl.