Importer produktów z Excela do sklepu Shoper

Rozwiązanie Shoper - Import produktów z Excela, to intuicyjne narzędzie, które pozwoli na dodawanie i aktualizowanie produktów w sklepie internetowym Shoper z plików Excel i CSV.

Dzięki temu przeniesiesz dane o produktach, cenach, stanach do Shopera z różnych systemów, platform i od różnych partnerów biznesowych. Od teraz importuj cenniki od dostawców do swojego sklepu na platformie Shoper.

Moduł ten obsługuje także warianty produktów, czego nie ma standardowy mechanizm Shopera. Do wariantów można oczywiście zaimportować także ich cechy, czyli np. kolory, rozmiary itd.

Zbiorcze dodawanie kategorii z pliku

Oprócz importowania i aktualizowania produktów, moduł ma także możliwość importowania kategorii z plików o różnych separatorach. Dzięki intuicyjnemu drzewku, które widoczne jest z poziomu importera zobaczysz podgląd struktury kategorii przed jej ostatecznym zaimportowaniem.

Import zdjęć do Shopera

Masz ścieżki do zdjęć w pliku i chciełbyś je także dodać do produktów na sklepie? Nie ma problemu - importer obsługuje także importowanie zdjęć dla dodawanych produktów, ale też do istniejących. W pliku należy wskazać link lub ścieżkę do zdjęcia, które ma zostać dodane do produktu z danej pozycji w pliku.

Wczytywanie plików Excel

Program nie wymaga sztywnego szablonu pliku. Po wczytaniu pliku do programu wyświetlą się dostępne w nim kolumny. Następnie użytkownik sam wybiera z jakich kolumn mają być importowane dane do jakich pól w Shoperze. Zatem możemy np. zaktualizować tylko jeden parametr - np. cenę lub stan. W trakcie operacji program na bieżąco informuje jakie produkty zostały dodane/zaktualizowane, a także czy wystąpiły jakieś błędy.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel, a polami produktów na sklepie. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w Shoperze, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Kod produktu - program automatycznie rozpozna, że jest tam kod produktu i przypisze jej odpowiedni pola. Oczywiście mimo tego pola można zmodyfikować samemu.

Importer będzie starał się dodać brakujące dane na sklepie, czyli utworzy np. brakujące jednostki miar, czy atrybuty, które chcemy przypisać produktowi. Użytkownicy docenią zapewne możliwość importu zdjęć do Shopera. W pliku należy podać link do strony, z której ma zostać pobrane zdjęcie lub standardowo wskazać ścieżkę do zdjęcia na swoim dysku twardym lub lokalnej sieci (w tym dysku sieciowego). Program pobierze to zdjęcie i będzie starał się dodać je do aktualnie dodawanego/aktualizowanego produktu.

Ustawianie promocji dla produktów

Jest także możliwość ustawiania promocji dla produktów z pliku. Dzięki temu w łatwy sposób masowo ustawisz wybranym produktom promocję, łącznie z możliwością ustalenia czasu od do.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku excel

Opisy pól

---
Pomija kolumnę przy imporcie, dane z tego pola nie są pobierane.
Aktywny
Określna czy produkt ma być aktywny w sklepie.

Pole przyjmuje wartości: 1/0/TRUE/FALSE/TAK/NIE/Aktywny/Nieaktywny
Atrybut
Atrybuty określanym według wzoru:

[Nazwa]:[Wartość], czyli np.:
Materiał:Złoto
Skład:Bawełna
Rodzaj:Zimowe.

Importer automatycznie doda brakujące atrybuty do sklepu, nie muszą one istnieć w sklepie.

Atrybuty można wybierać kilkukrotnie na schemacie. Jeden atrybut powinien być podany w jednej kolumnie.

Atrybuty zapisywane są do jednej grupy atrybutów o nazwie “eLinker“.
Atrybuty dodawane przez importer są zawsze typu tekstowego.
Cena hurtowa 1
Wartość ceny hurtowej brutto
Cena hurtowa 2
Wartość ceny hurtowej 2 brutto
Cena podstawowa
Wartość ceny podstawowej brutto.
Cena w innych sklepach
Wartość dla pola Cena w innych sklepach.
Cena Waluta
Określna walutę, w jakiej podawane są ceny produktu
Cena zakupu
Wartość ceny zakupu w hurtowni lub u producenta netto.
Czas realizacji
Określna czas realizacji.

Pole przyjmuje wartość ze słownika sklepu, czyli:
Brak/24/24h/24 godziny/48/48h/48 godzin/3/3 dni/4/4 dni/5/5 dni/10/10 dni/14/14 dni.
Długość
Określa długość produktu w cm.
Jednostka miary
Definiuje jednostkę miary dla produktu.

Domyślna jednostka, to szt..

Program doda automatycznie brakującą jednostkę miary do sklepu jeśli nie istaniała do tej pory dodana.
Kategoria dodatkowa
Pozwala na przypisanie produktu do dodatkowej kategorii.

Kategorię należy definiować zgodnie z ustawionym separatorem w zakładce „Kategorie„.

Zakładając, że ustawiony separator, to np. „->„ zdefiniowanie kategorii będzie wyglądało nastęująco:

Części->Osobowe->Silnik - tym samym kategorią dodatkową będzie podkategoria o nazwie „Silnik„
Kategoria Główna
Kategorię należy definiować zgodnie z ustawionym separatorem w zakładce „Kategorie„.

Zakładając, że ustawiony separator, to np. „>>„ zdefiniowanie kategorii będzie wyglądało nastęująco:

Odzież damska>>Sukienki>>Wieczorowe - tym samym główną kategorią będzie podkategoria o nazwie „Wieczorowe„
Kategoria priorytet
Określna priorytet wyświetlania produktu w jego kategorii głównej.

Im wyższy numer, tym produkt będzie wyżej wyświetlany.
Kod 39
Kod BLOZ12
Kod BLOZ7
Kod GTU
Określna kod GTU na potrzeby JPK.
Kod ISBN
Kod kreskowy EAN
Określna kod kreskowy produktu na sklepie.

Kod musi być poprawny, ponieważ Shoper przyjmuje tylko poprawne kody w formacie EAN, UPC, GTIN, ITF-14
Kod produktu
Określna kod produktu w sklepie.

Kod musi być unikalny dla każdego produktu.
Kod u Producenta
Pozwala przypisać kod produktu u producenta, który może być inny niż kod produktu ustalony w naszym sklepie.
Koszt KGO
Określna wartość kosztu KGO produktu
Krótki opis
Pole dla krótkiego opisu. Przyjmuje także tagi HTML.
Nazwa
Określna nazwę produktu w sklepie
Opakowanie
Określna ile produktu w podanej jednostce miary jest w opakowaniu.
Opis
Opis produktu w kodzie HTML
Producent
Określna nazwę producenta.

Jeśli nie istnieje w sklepie - zostanie dodany automatycznie.
Produkt dnia
Określa czy produkt ma oznaczony parametr „Produkt dnia„.

Pole przyjmuje wartości: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
Produkt polecany
Parametr określna, czy produkt ma być wyświetlany na stronie głównej sklepu.

Pole przyjmuje wartości: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
Promocja
Określa czy produkt ma oznaczony parametr „W promocji„.

Pole przyjmuje wartości: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.

Należy też wskazać cenę w promocji przy użyciu pola „Promocja-Cena„.

Można także wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia promocji, ale nie są to pola obowiązkowe. Jeśli nie zostaną użyte, to promocja rozpocznie się w dniu dzisiejszym, a jako data jej zakończenia ustawi się data za 7 dni.
Promocja-Cena
ena produktu po promocji wraz z podatkiem (brutto).

Aby cena pojawiła się na sklepie produkt musi być w promocji. Należy ją aktywować przy użyciu pola „Promocja„ lub z poziomu panelu admina bezpośrednio w sklepie.
Promocja-Data od
Należy podać datę rozpoczęcia promocji w formacie ustawionym na komputerze, z którego jest uruchamiany importer.

Aby pole zadziałało na sklepie produkt musi być w promocji. Należy ją aktywować przy użyciu pola „Promocja„ lub z poziomu panelu admina bezpośrednio w sklepie.
Promocja-Data do
Należy podać datę zakończenia promocji w formacie ustawionym na komputerze, z którego jest uruchamiany importer.

Aby pole zadziałało na sklepie produkt musi być w promocji. Należy ją aktywować przy użyciu pola „Promocja„ lub z poziomu panelu admina bezpośrednio w sklepie.
SEO-META Opis
SEO-META Keywords
SEO-Tytuł
SEO-URL
Stan
Określa ilość produktu na magazynie
Stan dostępności
Określa stan dostępności na magazynie.

Pole przyjmuje wartości ze słownika sklepu, czyli: Automatyczne/Spodziewana dostawa/Dostępny na zamówienie/Wycofany z oferty/Brak informacji/Tymczasowo niedostępny/Trwale niedostępny.
Szerokość
Określa szerokość produktu w cm.
Vat
Symbol stawki VAT, czyli np. 23, 5%, np. 0, Zw.
Waga
Określna wagę produktu w kg.
Wariant dla
Należy podać kod produktu, który jest głównym produktem dla tej pozycji.

Produkt z tego wiersza będzie ustawiony jako dostępny wariant dla wskazanego produktu.

Np. wpisując kod produktu “ABC“ importer będzie się starął dodać ten produkt jako wariant produktu o kodzie “ABC“.
Wariant-Cecha
Pozwala przypisać cechę przesyłanego wariantu.

Pole zadziała tylko przy współpracy z polem „Wariant dla„, w którym podajemy do jakiego produktu ma się przypisać pozycja z tego wiersza jako wariant.

Cechę wariantu definiujemy według schematu:
[Nazwa]:[Wartość], czyli np.:

Rozmiar:L
Kolor:Czerwony
Wysokość:180
itd..

Cechy wariantów można wybierać wielokrotnie na jednym schemacie.

Jedna cecha wariantu powinna być podawana w jednej kolumnie. Zatem jeśli chcemy jednocześnie przypisać np. rozmiar i kolor, nalży utworzyć dwie kolumny w excelu - jedną z informacją o kolorze, a drugą z informacją o rozmiarze.

Cechy wariantów zapisywane są do grupy wariantów o nazwie “eL_[kod produktu]“.
Produkt główny musi mieć przypisaną grupę wariantów o takiej nazwie (jeśłi nie był wcześniej zaimportowany przez importer).
Cechy wariantów dodawane przez importer są zawsze typu select.
Wysokość
Określa wysokość produktu w cm.
Zdjęcie
Link do zdjęcia, które ma zostać wysłane do sklepu.

Linkiem może być ścieżka do pliku na dysku lokalnym, czyli np.: D:\\Photo\\prod_1.jpg lub link do zdjęcia na serwerze, czyli np.: http://strona.com.pl/images/foto_3.jpg.

Przy podawaniu linków do stron należy liczyć się z możliwością ustanowienia automatycznej blokady przez różne mechanizmy serwera, które mogą się aktywować ze względu na duże obciążenie pochodzące z naszej sieci.

Dlatego zalecamy sposobem wysyłki zdjęć jest korzystanie z plików na dysku lokalnym.
Zdjęcie główne
Link do zdjęcia, które ma zostać wysłane do sklepu i ustawione jako główne.

Linkiem może być ścieżka do pliku na dysku lokalnym, czyli np.: D:\\Photo\\prod_1.jpg lub link do zdjęcia na serwerze, czyli np.: http://strona.com.pl/images/foto_3.jpg.

Przy podawaniu linków do stron należy liczyć się z możliwością ustanowienia automatycznej blokady przez różne mechanizmy serwera, które mogą się aktywować ze względu na duże obciążenie pochodzące z naszej sieci.

Dlatego zalecamy sposobem wysyłki zdjęć jest korzystanie z plików na dysku lokalnym.

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 produktów z pliku excel/csv.

Wersja 1.1.1:

Przed rozpoczęciem masowej operacji importu lub aktualizacji produktów na sklepie należy wykonać próbny import dla kilku produktow, aby sprawdzić czy efekt pracy modułu jest zgodny z oczekiwaniami. Operacji wykonywanych programem nie da się cofnąć np. przy pomocy kopii zapasowej, dlatego należy dokładnie przetestować jego działanie przy użyciu swoich plików.

Lista zmian

Wersja 1.1.1
 • Poprawienie odczytu plików, które mają rozszerzenia z dużej litery
 • Drobne poprawi w interfejsie graficznym
 • Poprawienie wyświetlania komunikatów w przypadku niespodziewanych błędów w komunikacji z API
Wersja 1.1.0
 • Poprawka związana z ustawianiem kilku cech wariantu na schemacie
 • Poprawienie błędu z wgrywaniem wartości do tłumaczeń produktu
 • Poprawienie błędu z odświeżaniem informacji w słowniku o nowo dodanej jednostce miary podczas importu
Wersja 1.0.4
 • Poprawka związana uwzględnieniem nietypowych separatorów kategorii
Wersja 1.0.3
 • Dostosowanie do zmian w API Shopera
 • Poprawienie aktualizacji kodów EAN
 • Poprawienie rozpoznawania produktów po kodzie EAN
 • Drobne poprawki w interfejsie programu
Wersja 1.0.2
 • Poprawiono funkcję usuwania zdjęć produktu
 • Dodano opcję usuwania wszystkich kategorii dodatkowych produktu
 • Poprawiono błąd ustawiania starej kategorii głównej jako dodatkowej

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Shoper - Import Produktów z Excela
pudełko Shoper Importer produktów
Program do importu i aktualizacji produktów w Shoperze z plików Excel.
Licencja na jeden sklep (przypisana do adresu www sklepu internetowego).

Jeżeli chcesz przenieść informacje o produktach z plików XLS lub XLSX, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Produkt EOD - wycofywany z oferty

Aby importer mógł wykonywać operacje na sklepie konieczne jest nadanie uprawnień w panelu admina Shopera do webapi. Można je dodać dla istniejących użytkowników lub dodać całkiem nowego użytkownika, z nadanym uprawnienim.

Poniższy filmik przedstawia jak ustawić dostęp także do webapi już istniejącemu administratorowi:

Przykładowe możliwości importera:

 • Zbiorcza aktualizacja cen produktów w sklepie internetowym.
 • Zbiorcze dodawanie zdjęć do towarów w Shoperze.
 • Import towarów z innych systemów do sklepu Shoper.
 • Zbiorcze oznaczenie GTU towarów na sklepie.
 • Zbiorcze dodawanie kodów kreskowych do Shopera.
 • Łatwy i szybki import towarów do sklepu z cenników dostawców.
 • Zbiorcze ustawianie Atrybutów dla towarów.
 • Hurtowa zmiana cen produktów w shoperze
 • Przenoszenie danych o produktach do sklepu internetowego
 • Masowe dodanie wariantów z plików do Shopera
 • Ustawianie promocji dla wybranych produktów
 • Zbiorcze usuwanie zdjęć produktów z shopera
 • Zbiorcze usuwanie kategorii dodatkowych produktów z shopera
 • i wiele innych...

Możliwość rozpoznawania towarów po:

 • Kodzie produktu
 • Kodzie EAN
 • Nazwie produktu

Obsługiwane formaty:

 • XLS
 • XLSX
 • CSV

Możemy wybrać trzy opcje:

 • tylko aktualizuj - program wyszuka dany produkt na podstawie określonego przez nas klucza (kodu produktu, kodu ean lub nazwy) i zaktualizuje wybrane na schemacie pola w sklepie.
 • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał towar po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj„) i jeśli znajdzie produkt, to go zaktualizuje. Jeśli nie - zostanie dodany do Shopera. W przypadku wybrania tej opcji musimy określić kod produktu, nazwę, cenę i kategorię, ponieważ są to pola wymagane przez Shopera podczas dodawania nowego produktu

Wymagania

FAQ

 • Czy program jest bezpieczny dla sklepu Shoper?

  Importer przesyła dane do sklepu przy wykorzystaniu WebApi Shopera, czyli interfejsu do wymiany informacji. Tym samym mechanizmy Shopera dbają o to, aby dane zostały wprowadzone ostatecznie w sposób właściwy do bazy sklepu.

 • Czy tym programem wgram stany magazynowe?

  Tak. Możesz wyeksportować dane o stanach ze swojego systemu, albo otrzymać je w pliku od swojego dostawcy, a następnie przy użyciu importera przesłać na sklep. W importerze wystarczy podać np. tylko kod produktu i kolumnę ze stanem, tym samym żadne inne informacje nie zostaną zmienione - tylko wartość stanu magazynowego.

 • Czy program może przesyłać dane szybciej?

  Głównym ograniczeniem jest tutaj ilość zapytań, jakie zewnętrzne rozwiązanie może wysyłać do sklepu Shopera. Importer pobiera dostępną pulę zapytań jakie może wykorzystać i na tej zasadzie dobierana jest prędkość wysyłania. Dlatego nie ma możliwości, aby proces wysyłki danych przyspieszyć. Jedynym czynnikiem może być tutaj wysyłanie zdjęć, przez które import odbywa się dłużej i zależny jest przede wszystkim od prędkości internetu.

 • Co jakiś czas w logach mam komunikat „Too many requests„

  Jest to związane z ograniczeniami API Shopera co do ilości zapytań. Prawdopodobnie jakieś inne rozwiązanie (np. jakiś integrator) również korzysta z API tego sklepu i przez to limit dostępnych zapytań jest przekraczany. Nie ma możliwości zwiększenia tego limitu. Jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości synchronizowanych danych.

 • Czy program obsługuje wielomoagazynowość w Shoperze?

  Nie. Ta funkcjonalnośc nie jest obsługiwana.