Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami i produkcją

Tworzymy dedykowany systemy informatyczne, który mają za zadanie ułatwić obsługę i kontrolę zamówień, a także procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach. Wdrażamy rozwiązania integrujące maszyny produkcyjne, różnego rodzaju systemy IT i ICT tak, aby proces produkcji, jej kontroli i zarządzania zamówieniami stał się bardziej efektywny, pozwalał lepiej zarządzać zasobami w firme, a także zmniejszyć ryzyko błędów i zautomatyzować uciążliwe czynności wymagające ręcznej pracy pracowników, co absorbuje ich czas i zwiększa prawdopodobieństwo powstawania kosztownych błędów.

Jeżeli Państwa firma rozwija się i potrzebuje oprogramowania pozwalającego udźwignąć nowe wyzwania, to zapraszamy do kontaktu. Możemy wykonać dla Państwa dedykowane oprogramowanie, rozwiązujące pracochłonne procesy produkcyjne i biznesowe, dzięki czemu będą Państwo w stanie produkować więcej, lepiej, mniejszym kosztem, kontrolować więcej zamówień, badać wszystkie zadania od otrzymania automatycznego zlecenia, przez produkcję, po dostarczenie i rozliczenie się z kontrahentem.

W przypadku planowanego rozwoju przedsiębiorstwa, również zapraszamy do skorzystania z naszych usług analizy, stworzenia i wdrożenia systemów informatycznych i teleinformatycznych, które pozwolą Państwu konkurować z większymi firmami i wbijać się na nowe poziomy jakości, obsługi i współpracy z klientami.

schemat systemu zarządzania zamówieniami

Przykładowe funkcje systemów:

 • Synchronizacja z systemem ERP - program automatycznie tworzy produkty i półprodukty w systemie ERP lub je aktualizuje, jeżeli już istnieją.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów handlowo-magazynowych - pracownicy nie muszą powielać kilkukrotnie tych samych czynności. Program wylicza zużycie materiałów, tworzy dokumenty magazynowe (RW, PW) dla różnego rodzaju półproduktów, a następnie już skompletowanych asortymentów. Na koniec tworzy gotową fakturę dla kontrahenta z zamówionymi pozycjami.
 • Generowanie matryc, nestingów - oprogramowanie przechowuje odpowiednie pliki, przetwarza je według odpowiedniego algorytmu i tworzy gotowe matryce na podstawie zdefiniowanych wcześniej przez użytkowników receptur. Dzięki czemu unika się pomyłek operatora, jak również znacząco skraca czas przygotowywania zamówienia.
 • Integracja z maszynami - rozwiązanie może łączyć różne technologie (graficzne, mechaniczne, optyczne, automatykę).
 • Kontrola jakości - oprogramowania mogą wyliczać różne statystyki, np. ile błędów popełnia konkretny operator, jaka jest wydajność danego pracownika, jakość pracy danej zmiany, kontrolowanie konkretnych partii produkcyjnych i wiele innych.

Używane technologie, to m.in.:

 • C# .Net
 • Java
 • WinForms
 • WPF
 • Oracle
 • MS SQL Server
 • Azure
 • Microsoft COM (Component Object Model)
 • Protokoły TCP/IP
 • i inne