Import Faktur, Zamówień do Subiekta nexo PRO z plików XML

pudełko programu import faktur z xml do subiekta nexo pro

Moduł dodatkowy do systemu Subiekt nexo PRO pozwalający na importowanie plików XML od różnych dostawców. Jeżeli otrzymują Państwo faktury w formacie XML od swoich dostawców, które pochodzą np. z Comarch ERP XL, Comarch Optima, StreamSoft, InterCars i innych, to ten program zaoszczędzi mnóstwa pracy, ponieważ zaimportuje te faktury masowo do Subiekta nexo PRO.

Ten moduł umożliwi także importowanie zamówień z Baselinkera do Subiekta nexo PRO!

Aplikacja pozwala na rozpoznawanie towarów w różny sposób - po symbolu, kodzie kreskowym, nazwie, opisie, polach własnych, symbolach dostawców lub dowolnym z tych pól (program kolejno sprawdza po każdym polu. Jeśli kartoteka jeszcze nie istnieje w bazie naszego podmiotu, to program może automatycznie dodać asortymenty do naszej bazy Subiekta nexo.

Kontrahenci także mogą być rozpoznawani po różnych polach, m.in. po numerze NIP, symbolu, nazwie, czy adresie e-mail. Jeśli nie istnieją w bazie naszego podmiotu, to importer także stara się dodać taki podmiot do naszej bazy.

Program posiada także kontrolę duplikacji, zatem jeśli istnieje już dokumentem z takim numerem zewnętrznym, od tego samego kontrahenta i na tym samym magazynie, to w raporcie zostanie zwrócona informacja, wraz z numerem tego dokumentu, że istnieje on już w naszej bazie.

Możliwy jest także import dokumentów z plików Excel (XLSX) do Subiekta nexo PRO. Pliki musza posiadać tylko odpowiednie nazwy kolumn.

Pobieranie zamówień, faktur z innych systemów

Importer obsługuje także pliki XML według naszej specyfikacji. Jeśli posiadasz system zewnętrzny, np. system sprzedażowy, sklep internetowy, system produkcyjny czy CRM, Twój developer może napisać eksporter, który będzie tworzył pliki XML z danymi dokumentu właśnie według naszego formatu.

Pozowli to importować takie zamówień, czy faktury sprzedaży do Subiekta nexo PRO z wykorzystaniem tego modułu. Tym samym nie będzie potrzeby ręcznego przepisywania dokumentów do nexo!

Jesteś programistą i szukasz możliwości integracji dokumentów z Subiektem nexo?
Sprawdź repozytorium w C# .NET, które ułatwi Ci tworzenie eksportera do plików XML: eksport do XML Subiekta nexo PRO
Tutaj natomiast znajdziesz specyfikację plików XML: specyfikacja plików XML

główne okno programu Subiekt nexo Import dokumentów z XML

Obsługiwane formaty XML

Program umożliwia importowanie faktur do Subiekta nexo PRO m.in. z następujących systemów:

 • Baselinker
 • Comarch EDI
 • Comarch ERP XL
 • Comarch Optima
 • Comarch ERP Altum
 • Inter Cars
 • WAPRO
 • Sage Symfonia
 • iBiznes Firmatech
 • GreenMail
 • Makro
 • Carrefour
 • Softwork
 • Solex B2B
 • Streamsoft
 • Mistral B2B
 • EUROCASH
 • ALSO
 • Black Red White (BRW)
 • DELHA
 • BAGPOL
 • TelForceOne S.A.
 • ISDOC - Czechy
 • i innych

Licencja na program zawiera dostęp do wszystkich obsługiwanych formatów, nie ma konieczności kupowania każdego z osobna. Jeśli w przyszłości zostaną dodane kolejne formaty, to one również będą przysługiwały w ramach subskrypcji licencji.

Import dokumentów z excela do Subiekta nexo PRO

To rozszerzenie pozwala także na importowanie faktur, zamówień i innych dokumentów z plików Excel. Pliki te muszą posiadać odpowiednie nazwy kolumn, aby dane mogły zostać poprawnie z nich wczytane. Nagłówki kolumn mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe pliki Excel obsługiwane przez program można pobrać klikając w zakładkę Pobierz.

Automatyczne importowanie dokumentów do Subiekta nexo PRO

Moduł posiada mechanizm timera, który wyzwala automatyczny import dokumentów z wybranego katalogu na dysku komputera. Dzięki temu możemy zintegrować Subiekta nexo PRO z zewnętrznymi systemami, np. produkcyjnymi, CRM, B2B itp.. W programie ustawiamy co jaki czas mają się importować dane do Subiekta. Możemy także automatycznie usuwać poprawnie zaimportowane pliki z katalogu wymiany.

Po każdej operacji zapisywane są logi w katalogu, z którego automatycznie pobierane są pliki. Dzięki czemu mamy wgląd w historię operacji w danym czasie.

widok ustawień timera do automatycznego importowania dokumentów z plików do Subiekta nexo PRO

Raport z operacji

Po operacji importu program wyświetla szczegółowy raport ze swojego działania. Znajdują się tam informacje o komunikatach zwróconych przez nexo, a także dodanych asortymentach i dokumentach.

główne raportu z działania programu Subiekt nexo Import dokumentów z XML

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia wczytanie do 3 pozycji z plików XML i do 5 plików za jednym razem.

Wersja 1.4.7:

Importowanie plików wg naszej specyfikacji

XML

Repozytorium preEncje wspomagające tworzenie plików XML w .NET

Library supporting the creation of XML files compatible with the format supported by the importer.

Paczka przykładowych plików w XML

Excel

Paczka przykładowych plików w formacie Excel

W razie problemów, zapraszamy do kontaktu - postaramy się pomóc.

ZALECA SIĘ WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA NEXO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI.

Lista zmian

Wersja 1.4.7
 • Poprawienie błędu ustawiania precyzji ilości w zależności od jednostki miary pozycji
 • Poprawienie błędu zapisu danych o dostosowaniu przy uruchamianiu na użytkownikach bez uprawnień admina
Wersja 1.4.6
 • Dodanie obsługi czeskiego formatu EDI do wymiany faktur - ISDOC
 • Dodanie parametru pozwalającego określić, czy aktualizować dane kontrahenta w nexo z informacji znajdujących się w importowanym pliku.
 • Poprawienie wczytywania szablonu excel
 • Ominięcie błędu w nexo mogącego powstać przy migracji podmiotu z GT
Wersja 1.4.5
 • Poprawienie wyszukiwania po nazwie kontrahenta i numerze NIP (omijanie nieaktywnych)
 • Dodanie obsługi schematu faktury z ALSO
Wersja 1.4.4
 • Dodanie obsługi kolejnych schematów XML
 • Zmiana sposobu ustawiania dat na dokumentach przychodowych
Wersja 1.4.3
 • Dopracowanie ustawiania dat przy schemacie OasisInvoice
Wersja 1.4.2
 • Poprawka schematu OasisInvoice
 • Rozszerzenie logowania informacji o zwróconych błędach nexo przy dodawanym asortymencie
Wersja 1.4.1
 • Dodanie możliwości importu dokumentów z plików Excel o zadanym schemacie kolumn
 • Dodanie nowych schematów XML
Wersja 1.4.0
 • Dodanie mechanizmu automatycznego importowania dokumentów co zadany czas
 • Dodanie nowych schematów XML
Wersja 1.3.2
 • Dodanie nowych schematów XML
 • Dodanie możliwości importu faktury sprzedaży zaliczkowej (FL)
 • Poprawki importowania ze schematu erpLinker EDI XML
 • Poprawki importowania ze schematu PreEncje XML dotyczące form płatności
Wersja 1.3.1
 • Poprawka mechanizmu dostosowywania uwzględniająca starsze podmioty w których utworzono pola własne zaawansowane.
Wersja 1.3.0
 • Nowy mechanizm dostosowywania
Wersja 1.2.5
 • Dodanie nowych schematów XML
Wersja 1.2.4
 • Poprawki odczytu danych z XML
Wersja 1.2.3
 • Poprawienie błędu z ignorowaniem jednostek miar
Wersja 1.2.2
 • Poprawka wczytywania płatnika w schemacie erpLinker EDI XML
Wersja 1.2.1
 • Import zamówień z Baselinkera
 • Dodanie obsługi nowego schematu plików XML - erpLinker EDI
 • Poprawiono wyświetlanie listy wczytanych plików
Wersja 1.2.0
 • Dodanie nowych schematów XML
 • Poprawiono wyszukiwanie zdublowanych dokumentów
 • Poprawiono błąd rozpoznawania numeru NIP licencji podmiotu nexo, gdy był tylko w formacie VATIN
 • Poprawiono błąd dublowania importowanych kontaktów
Wersja 1.1.4
 • Dodano ignorowanie jednostek miary
 • Poprawiono błąd pozwalający na zdublowanie mapowania jednostek
 • Dodano na raporcie wyświetlanie brakujacych jednostek miary z całego dokumentu

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz, opłacić przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Około

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Importer dokumentów z XML do Subiekta nexo PRO
pudełko pakiet subiekt nexo pro importer dokumentów z XML
Program do importu faktur i innych dokumentów z plików XML do Subiekta nexo PRO.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

449 zł netto/rok

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:


65 zł netto miesięcznie

Import faktur zakupu do Subiekta nexo:

Program obsługuje pliki faktur następujących firm:

 • Baselinker
 • ALSO
 • AGCO SP. Z O.O.
 • Bagpol B2B
 • Black Red White (BRW)
 • Carrefour
 • Comarch EDI
 • Comarch ERP Altum
 • Comarch ERP XL
 • Comarch ERP Optima
 • DELHA
 • EUROCASH
 • GreenMail
 • Hurtownia Dary Natury
 • iBiznes Firmatech
 • Inter Cars
 • ISDOC - Czechy
 • KAMSOFT OSOZ-EDI
 • LIBER S.A - dystrybutor książek
 • Makro
 • Mistral B2B
 • Oasis Invoice
 • PLANTA Sp. z o.o.
 • PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki
 • PLATON - hurtownia, dystrybutor książek
 • Sage Symfonia
 • SFD S.A.
 • Softwork
 • Solex B2B
 • Streamsoft
 • Symfonia e-faktura EDI
 • TelForceOne S.A.
 • WAPRO
 • i innych

Import zamówień z baselinkera

Program umożliwa także importowanie zamówień z baselinkera do Subiekta nexo PRO.

Należy tylko dodać schemat importu do systemu baselinker. Aby to wykonać przechodzimy w panelu baselinekra do: Zamówienia => Wydruki i eksporty => Nowy wydruk/eksport.

Następnie uzupełniamy poszczególne sekcje według poniższej instrukcji:

Sekcja [ROOT]

		
		
	<?xml version="1.0"?>
	<ErpLinkerDocuments xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
		<Documents>
		[ZAMOWIENIA]
		</Documents>
	</ErpLinkerDocuments>		
	

Sekcja [ZAMOWIENIA]

		
		
	<EDocument>
		 <Type>Order</Type>
		 <NumberFull>[numer_zamowienia]</NumberFull>
		 <CreationDate>[data_zakupu]</CreationDate>
		 <Currency>[waluta]</Currency>
		 <PaymentTypeName>[platnosc_nazwa]</PaymentTypeName>
		 <Description>[uwagi_kupujacego];[uwagi_sprzedawcy];[wysylka_nazwa];[dostawa_punkt_nazwa] [dostawa_punkt_adres] [dostawa_punkt_kod_pocz] [dostawa_punkt_miasto] [dostawa_punkt_pni]</Description>
		 <Buyer>
			<CompanyName>[platnik_firma] [platnik_imie_nazwisko]</CompanyName>
			<TaxID>[platnik_nip]</TaxID>
			<Street>[platnik_adres]</Street>
			<City>[platnik_miasto]</City>
			<PostCode>[platnik_kod_pocztowy]</PostCode>
			<Country>[platnik_kraj]</Country>
			<Email>[klient_email]</Email>
			<Phone>[klient_telefon]</Phone>
		 </Buyer>
		 <DeliveryAddress>
			<CompanyName>[dostawa_firma]</CompanyName>
			<FirstName>[dostawa_imie]</FirstName>
			<LastName>[dostawa_nazwisko]</LastName>
			<Street>[dostawa_adres]</Street>
			<City>[dostawa_miasto]</City>
			<PostCode>[dostawa_kod_pocztowy]</PostCode>
			<Country>[dostawa_kraj]</Country>
		 </DeliveryAddress>
		 <Items>
	[ZAMOWIENIE_POZYCJE]    
		 </Items>
		 <Shipping>
			<Carrier>[wysylka_nazwa]</Carrier>
			<Costs>[wysylka_cena]</Costs>
			<TrackingCode>[wysylka_nr_nadania]</TrackingCode>
		 </Shipping>  
		 <Summary>
			<TotalWithTax>[wartosc_calkowita]</TotalWithTax>
		 </Summary>
	</EDocument>		
	

Sekcja [ZAMOWIENIE_POZYCJE]

		
		
			<DocumentItem>
				<SKU>[produkt_sku]</SKU>
				<EAN>[produkt_ean]</EAN>
				<Name>[produkt_nazwa]</Name>
				<Description />
				<UnitOfMeasure />
				<Quantity>[ilosc]</Quantity>
				<UnitPrice>[cena_netto_szt]</UnitPrice>
				<UnitPriceAfterDiscount>[cena_netto_szt]</UnitPriceAfterDiscount>
				<TaxCode>[stawka_vat]</TaxCode>
				<Amount>[cena_netto_laczna]</Amount>
				<AmountWithTax>[cena_brutto_laczna]</AmountWithTax>
			</DocumentItem>		
	

Opis

		
		Format XML zgodny z modułami ARTOIT do importu zamówień do Subiekta GT oraz Subiekta nexo PRO.
		
	

Możliwości:

 • Automatyczne importowanie dokumentów z wybranej lokalizacji na dysku
 • Automatyczne dodawanie asortymentów
 • Import wielu faktur zakupu za jednym kliknięciem
 • Rozpoznawanie kontrahenta po różnych polach (symbol, nazwa, NIP, e-mail)
 • Automatyczny import kontrahenta
 • Rozpoznawanie towarów po: symbolu, nazwie, kodzie kreskowym, symbolu dostawcy lub producenta, opisie, uwagach, polach własnych standardowych
 • Importowanie zamówień z zewnętrznych systemów na bazie plików XML
 • Dodawanie nowych asortymentów jako towar/komplet/usługa/opakowanie/opłata
 • Masowy import faktur i zamówień z plików Excel wg określonej specyfikacji

Wymagania

FAQ

 • Czy Państwa program działa tylko z wersją PRO?

  Tak. Nexo PRO, czyli dawna sfera, gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt nexo.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek w wersji PRO, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Co w przypadku, gdy nie ma wczytywanych towarów w bazie nexo?

  Aplikacja może je dodać automatycznie, a może przerwać import takiego dokumentu. Wtedy w raporcie po operacji będzie stosowana informacja na temat konkretnej pozycji.

 • Czy tym importerem zaciągne zamówienia z baselinkera?

  Tak. Program ma taką możliwość.

 • Czy kupując program mogę korzystać ze wszystkich schematów?

  Tak. W ramach licencji dostęp jest do wszystkich schematów wbudowanych w program.

 • Czy tym programem wczytam faktury z dowolnych plików XML?

  Nie. Pliki XML budowane są według określonych schematów, dlatego importer zbudowany jest pod konkretną strukturę pliku. Jeśli Państwa plik XML nie wczytuje się na żadnym ze schematów tego rozwiązania, to prosimy o ich podesłanie na nasz adres mailowy. Sprawdzimy, czy jest techniczna możliwość implementacji tego schematu w tym importerze.