Import rozrachunków do Subiekta nexo PRO z Excela

Moduł Subiekt Nexo PRO Import XLS - Rozrachunki służy do masowego importu rozrachunków z plików *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice). Dzięki niemu można przenosić rozrachunki z zewnętrznych systemów do Subiekta nexo PRO.

Program automatycznie doda nowy podmiot oraz zaktualizuje dane kontrahenta.

Ma też możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków operacją bankową, dzięki czemu nie trzeba ich dodatkowo ręcznie rozliczać z poziomu Subiekta nexo.

W module sami budujemy schemat importu, tzn. że nie ma sztywnych wymagań co do budowy pliku. Sami wybieramy z których kolumn mają być pobierane dane do wybranych pól w Subiekcie. Kontrahenci nie muszą też istnieć w bazie, ponieważ w przypadku nie znalezienia podmiotu moduł sam doda go do bazy nexo.

Istnieje też możliwość zapisania schematu przypisanych i późniejszego wczytania, dzięki czemu w prosty sposób można korzystac z różnych plików excel do wczytywania rozrachunków.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - Rozrachunnki

Możliwość importowania:

 • Należności.
 • Zobowiązań.
 • SN
 • SZ
 • N(K)
 • N(O)
 • Z(K)
 • Z(O)

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Podmiot-Symbol
Parametr określający symbol podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Nazwa
Parametr określający nazwę podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Ulica
Parametr określający ulicę podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Nr domu
Parametr określający nr domu podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Nr lokalu
Parametr określający nr lokalu podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Kod pocztowy
Parametr określający kod pocztowy podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Miejscowość
Parametr określający miejscowość podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Kraj
Parametr określający kraj podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-NIP
Parametr określający nr NIP podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-REGON
Parametr określający REGON podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Telefon
Parametr określający telefon podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-Email
Parametr określający e-mail podmiotu w bazie nexo.
Podmiot-PW
Parametr określający dowolne pole własne zwykłe podmiotu w bazie nexo. UWAGA! Pole służy tylko do wyszukiwania podmiotu.
Rodzaj
Określa rodzaj rozrachunku. Ma pierwszeństwo przed wartością ustawioną w polu "Domyślny rodzaj".
Dokument
Wartość określająca numer dokumentu
Data powstania
Określa parametr daty powstania rozrachunku.
Data dokumentu
Określa datę dokumentu.
Termin płatności
Należy podać datę płatności rozrachunku (nie liczbę dni).
Kwota
Określa kwotę brutto rozrachunku.
Kwota VAT
Określa wartość VAT rozrachunku.
MPP
Określa, czy podlega metodzie podzielonej płatności.
Tytułem
Określa tytuł rozrachunku.
Waluta
Ustawia walutę dla rozrachunku. Należy podać symbol waluty.
Rozliczony
Pozwala na automatyczne rozliczanie wybranego rozrachunku. W celu rozliczenia należy podać w komórce wartość: TAK/TRUE/1/T

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 rozrachunków z pliku XLS, XLSX.

Wersja 1.1.0:

W razie problemów, zapraszamy do kontaktu - postaramy się pomóc.

ZALECAMY ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA NEXO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Lista zmian

Wersja 1.1.0
 • Dodano komunikaty programu podczas tworzenia schematów, aby zwiększyć efektywność ich tworzenia.
 • Dodano opcjonalną aktualizację danych kontrahenta.
Wersja 1.0.2
 • Poprawka związana z dodawaniem i rozpoznawaniem numeru NIP kontrahenta.

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz, opłacić przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt nexo Import XLS - Rozrachunki
pudełko subiekt nexo import rozrachunki
Program do importu rozrachunków z plików Excel'a do Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 12 miesięcy:

399 zł netto

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:


65 zł netto miesięcznie

Przykładowe możliwości importera:

 • Zbiorcze dodawanie rozrachunków do Subiekta nexo PRO.
 • Automatyczne dodawanie i aktualizowanie danych podmiotu.
 • Wyszukiwanie podmiotów po różnych polach.
 • Automatyczne rozliczanie rozrachunków przy imporcie.

Możliwość rozpoznawania kontrahentów wg:

 • Symbolu
 • NIP
 • Adresu e-mail
 • Nazwie
 • Dowolnego pola własnego standardowego

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:

FAQ

 • Czy Państwa program działa tylko z wersją PRO?

  Tak. Nexo PRO, czyli dawna sfera, gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt nexo.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek w wersji PRO, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS może pomieścić. Wynosi ona 65 536 wierszy (minus 1 na tytułu kolumn). Ale oczywiście można utworzyć kolejne pliki i importować/aktualizować następne towary. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).