Import asortymentów / towarów do Subiekta nexo z Excela

box import nexo towary

Program Subiekt Nexo Import XLS - Towary / Asortymenty służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki asortymentów w nowym systemie firmy InsERT - Subiekt nexo PRO, z plików *.xls, *.xlsx i *.csv (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice). Za jego pomocą przeniosą Państwo dane z innych systemów, cenników dostawców i producentów, czy sklepów internetowych.

Już nie muszą Państwo ręcznie przepisywać wszystkich towarów, ich cen i opisów, gdy zmienią się np. w hurtowni, czy u dostawcy.

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji za jednym razem.

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom towaru w Subiekcie (np. symbol, nazwa, cena, zdjęcie itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostaną dodane towary, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane towarów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Program importuje również dane do zaawansowanych pól własnych. Wyposażony jest również w tzw. timer, czyli mechanizm uruchamiający import, aktualizację o zadany interwał czasowy.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel i CSV, a polami towaru w Subiekcie nexo. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Symbol - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole symbolu asortymentu. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

Istnieje też możliwość zapisania schematu i późniejszego wczytania.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - Towary

Istnieje również możliwość importu danych na temat jednostek miar i ich przeliczników dla każdego z towarów. Można także dodawać cechy towarów, aktualizować je i usuwać. Bardzo przydatną funkcjonalnością jest również import zdjęć dla każdego z towarów. Można dodać ich kilka za jednym razem, wystarczy tylko zdefiniować kilkukrotnie pole zdjęcie.

Moduł obsługuje także progi cenowe, które można przypisywać w cennikach nexo. Oprócz tego umożliwia obsługę materiałów dla asortymentów, które są usługami. Można zatem przypisywać materiały do usług, a także usunąć wszystkie przypisane materiały do wskazanej usługi.

Możemy wybrać trzy opcje:

 • tylko importuj - program zaimportuje asortymenty do Subiekta nexo PRO z arkusza excel.
 • tylko aktualizuj - program wyszuka dany towar na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, nazwa lub podstawowy kod kreskowy) i zaktualizuje wybrane pola towaru.
 • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał asortyment po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie taką pozycję, to go zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie dodana do bazy Subiekta nexo. Gdy wubieramy tę opcję musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego towaru.

Automatyczny import i aktulizacja produktów

Moduł wyposażony jest także w timer, który pozwala na automatyczne aktualizowanie i importowanie danych o towarach w Subiekcie nexo PRO co zadany czas.

Dzięki temu pozwala na zintegrowanie Subiekta nexo PRO z różnymi zewnętrznymi systemami, czy z cennikami udostępnianymi przez różnych dostawców.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Aktywny
Parametr określający, czy aktywować lub deaktywować asortyment. Przyjmuje wartości: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE. Działa tylko podczas aktualizacji Aby aktywacja/deaktywacja się powiodła nie można edytować żadnego innego pola. Zatem na schemacie improtu należy wybrać tylko klucz rozpoznawania (czyli np. Symbol) oraz pole Aktywny.
Asortyment Powiązany
Symbol asortymentu powiązanego.
Cecha
Atrybut określający cechę asortymentu. Jeżeli nie będzie takiej w Subiekcie, to program automatycznie utworzy nową o takiej nazwie.
Cecha-Usuń
Usuwa cechę z asortymentu o podanej nazwie.
Cena Ewidencyjna
Atrybut określający cenę ewidencyjną.
Cena Ewidencyjna Waluta
Określa w jakiej walucie jest cena ewidencyjna. Należy podać symbol waluty z Subiekta.
Cennik [Nazwa cennika] Cena Nabycia
Ustawia cenę nabycia w wybranym cenniku
Cennik [Nazwa cennika] Netto/Brutto
Cena asortymentu dla cennika o wybranej nazwie (np. hurtowy, detaliczny itd..).
Cennik [Nazwa cennika] Koszt
Koszt asortymentu dla cennika o wybranej nazwie.
Cennik [Nazwa cennika] Podstawa kalkulacji
Cena określająca podstawę kalkulacji dla danego cennika.
Cennik [Nazwa cennika] Próg cenowy
Wartość progu cenowego, po której obowiązuje inna cena w wybranym cenniku. Należy przy tym podać wartość ceny używając pola Cennik [Nazwa cennika] Netto/Brutto.
Cennik [Nazwa cennika] Rabat domyślny
Domyślny rabat na asortyment dla cennika o wybranej nazwie. Należy pamiętać, że rabat domyślny musi być wyższy niż rabat dopuszczalny.
Cennik [Nazwa cennika] Rabat dopuszczalny
Dopuszczalny maksymalny rabat na asortyment dla cennika o wybranej nazwie
Cennik [Nazwa cennika] Szacowany koszt
Szacowany koszt asortymentu dla cennika o wybranej nazwie (co innego niż Koszt używany do kalkulacji ceny).
DodatkowaJednostkaMiary
Określa dodatkową jednostkę miary asortymentu. Podczas jednego importu można dodać jedną jednostkę dodatkową wraz z jej parametrami dodatkowmi. Jeżeli chcemy dodać kilka jednostek dodatkowych, to należy to zrobić w kilku osobnych operacjach aktualizacji.
DodatkowaJednostkaMiaryDoJednostki
Należy podać symbol jednostki nadrzędnej.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryKodKreskowy
Kod kreskowy dla dodatkowej jednostki miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryMasa
Masa asortymentu w dodatkowej jednostce miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryObjętość
Objętość asortymentu w dodatkowej jednostce miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiarySzerekość
Szerokość asortymentu w dodatkowej jednostce miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryWysokość
Wysokość asortymentu w dodatkowej jednostce miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryDługość
Długość asortymentu w dodatkowej jednostce miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryKodPLU
Atrybut określający kod PLU w dodatkowej jednostce miary asortymentu, definiowany dla urządzeń fiskalnych.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryOpakowanieZwrotne
Określa opakowanie zwrotne przy tej jednostce dodatkowej.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryPrzelicznik
Przelicznik względem podstawowej jednostki dla dodatkowej jednostki miary.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryNazwaDlaUF
Określa nazwę asortymentu w dodatkowej jednostce miary dla urządzeń fiskalnych.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
DodatkowaJednostkaMiaryWysyłajDoUF
Atrybut określający, czy towar atrybut w dodatkowej jednostce miary ma być wysyłany do urządzeń fiskalnych.
Należy wskazać przy użyciu pola DodatkowaJednostkaMiary do jakiej jednostki dodatkowej jest przypisywany ten parametr.
Domyślny średni czas dostawy dla dostawcy
Ustawia domyślny czas dostawy dla definiowanych dostawców.
Domyślny średni czas dostawy dla odbiorcy
Ustawia domyślny czas dostawy dla definiowanych odbiorców.
Domyślny termin ważności
Zaznacza lub odznacza parametr Domyślny termin ważności z zakładki Dostawy. Pole przyjmuje wartości: tak/nie/true/false/1/0
Domyślny termin ważności (ilość dni)
Określa ilość dni ważności asortymentu i automatycznie zaznacza, że podlega kontroli terminu ważności.
DoSerwisuAukcyjnego
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do wystawienia w serwisach aukcyjnych. Należy podać: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
DoSklepuInternetowego
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym. Należy podać: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
DoSklepuInternetowego-BLOZ7
Wartość kodu BLOZ7 przy wysyłce do sklepu internetowego
DoSklepuInternetowego-BLOZ12
Wartość kodu BLOZ12 przy wysyłce do sklepu internetowego
DoSklepuInternetowego-EAN
Wartość kodu EAN wysyłana do sklepu internetowego
DoSklepuInternetowego-ISBN
Wartość kodu ISBN wysyłana do sklepu internetowego
DoSklepuInternetowego-KodProducenta
Wartość kodu producenta wysyłana do sklepu internetowego
DoSklepuInternetowego-Producent
Wartość nazwy producena wysyłana do sklepu internetowego
DoSprzedazyMobilnej
Atrybut określający informację, że towar jest przeznaczony do sprzedaży za pomocą urządzeń mobilnych. Należy podać: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
DostawcaPodstawowy-SymbolPodmiotu
Symbol kontrahenta, który jest podstawowym dostawcą asortymentu.
DostawcaPodstawowy-SymbolUKontrahenta
Symbol stosowany przez dostawcę podstawowego dla asortymentu (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-NazwaUKontrahenta
Nazwa stosowana przez dostawcę podstawowego dla asortymentu (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-Uwagi
Uwagi do dostawcy podstawowego (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-TerminRealizacji
Termin realizacji/Czas dostawy asortymentu u dostawcy podstawowego (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-CenaDeklarowanaNetto
Cena deklarowana netto u dostawcy podstawowego (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-CenaDeklarowanaBrutto
Cena deklarowana brutto u dostawcy podstawowego (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-CenaDeklarowanaWaluta
Waluta ceny deklarowanej u dostawcy podstawowego.
DostawcaPodstawowy-RodzajRabatu
Rodzaj stosowanego rabatu do ceny deklerowanej. Dostępne wartości: KC/KW/PC/PW (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-Rabat
Rabatu dostawcy podstawowego (aby go użyć musi być zdefiniowany dostawca podstawowy).
DostawcaPodstawowy-Ocena
Definiowuje Ocenę dostostawy. Jako wartość przyjmuje nazwę ze słownika jakości dostaw w nexo.
Dostawca-SymbolPodmiotu
Określa symbol podmiotu, jaki ma być ustawiony jako dostawca tego towaru. Podmiot o takim symbolu musi istnieć w bazie nexo.
Podczas jednej operacji można dodać jednego dostawcę wraz z resztą podanych parametrów. Jeśli chcemy dodać kilku dostawców, to należy to zrobić w osobnych operacjach aktualizacji.
Dostawca-SymbolUKontrahenta
Określa symbol towaru u tego dostawcy.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-NazwaUKontrahenta
Nazwa stosowana przez tego dostawcę dla asortymentu.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-Uwagi
Uwagi odnośnie dostawcy towaru.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-TerminRealizacji
Termin realizacji/Czas dostawy asortymentu przez tego dostawcę. Pole przyjmuje cyfrę określającą ilość dni. W celu wyczyszczenia pola należy użyć w pliku wartości NULL.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-CenaDeklarowanaNetto
Cena deklarowana netto przez tego dostawcę.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-CenaDeklarowanaBrutto
Cena deklarowana brutto przez tego dostawcę.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-CenaDeklarowanaWaluta
Waluta ceny deklarowanej przez tego dostawcę.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-RodzajRabatu
Rodzaj stosowanego rabatu do ceny deklerowanej. Dostępne wartości: KC/KW/PC/PW.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-Rabat
Rabat u tego dostawcy.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dostawca-Ocena
Definiowuje Ocenę dostawy u dostawcy. Jako wartość przyjmuje nazwę ze słownika jakości dostaw w nexo.
Należy wskazać przy użyciu pola Dostawca-SymbolPodmiotu do którego dostawcy dopisujemy te dane.
Dział Sprzedaży
Atrybut określający dział sprzedaży dla asortymentu.
Flaga-Nadaj
Nadawanie flagi o zdefiniowanej nazwie.
Flaga-NadajKomentarz
Ustawia komentarz do flagi.
Flaga-Usuń
Usuwa flagę z asortymentu. Pole przyjmuje wartości: 0/1/tak/nie/true/false.
Grupa
Atrybut określający nazwę grupy. Jeżeli nie będzie takiej w Subiekcie, to program automatycznie utworzy nową o takiej nazwie.
Grupa JPK
Atrybut określający grupę JPK. Należy podać kod grupym czyli np. 5, 07, 12, czy też GTU01, GTU12 itd.
Jednostka Porównawcza
Jednostka porównawcza.
Jednostka Sprzedaży
Domyślna jednostka sprzedaży asortymentu.
Jednostka Sprzedaży Ilość
Domyślna ilość sprzedaży asortymentu.
Jednostka Zakupu
Domyślna jednostka zakupu asortymentu.
Jednostka Zakupu Ilość
Domyślna ilość zakupu asortymentu.
JednostkaMiaryPodstawowa
Określa podstawową jednostkę miary asortymentu.
JednostkaMiaryPodstawowaKodKreskowy
Kod kreskowy dla podstawowej jednostki miary. Jeśli chcemy wyczyścić kod, należy wpisać w komórce NULL.
JednostkaMiaryPodstawowaKodKreskowyDodatkowy
Dodaje dodatkowy kod kreskowy do podstawowej jednostki miary.
JednostkaMiaryPodstawowaKodPLU
Atrybut określający kod PLU w podstawowej jednostce miary asortymentu, definiowany dla urządzeń fiskalnych.
JednostkaMiaryPodstawowa-Masa
Masa asortymentu w podstawowej jednostce miary.
JednostkaMiaryPodstawowa-MasaJm
Określenie jednostki miary dla masy.
JednostkaMiaryPodstawowaNazwaDlaUF
Określa nazwę asortymentu w podstawowej jednostce miary dla urządzeń fiskalnych.
JednostkaMiaryPodstawowa-Objętość
Objętość asortymentu w podstawowej jednostce miary.
JednostkaMiaryPodstawowa-ObjętośćJm
Określa jednostkę miary objętości przy podstawowej j.m. asortymentu
JednostkaMiaryPodstawowaOpakowanieZwrotne
Opakowanie dla podstawowej jednostki miary.
JednostkaMiaryPodstawowa-RozmiarDł
Określa długość ustawioną w podstawowej jednostce miary
JednostkaMiaryPodstawowa-RozmiarSzer
Określa szerokość ustawioną w podstawowej jednostce miary
JednostkaMiaryPodstawowa-RozmiarWys
Określa wysokość ustawioną w podstawowej jednostce miary
JednostkaMiaryPodstawowa-RozmiarJm
Określa jednostkę miary rozmiarów w podstawowej jednostce miary
JednostkaMiaryPodstawowaWysyłajDoUF
Atrybut określający, czy towar atrybut w podstawowej jednostce miary ma być wysyłany do urządzeń fiskalnych.
Kod CN
Określa kod CN. Dla kodów rozpoczynających się od zera (np. 0101) należy kolumnę w excelu sformatować jako tekst. W przeciwnym wypadku przekazana zostanie domyślnie wartość liczbowa (czyli. 101, zamiast 0101).
MateriałDo
Symbol usługi, do której dopisać ten asortyment jako materiał.
MateriałDo-Ilość
Ilość tego asortymentu, jako materiał dla wybranej usługi
MateriałDo-Koszt
Koszt materiału dla wybranej usługi
MateriałDo-Blokada Ilości
Definiuje, czy ten materiał może mieć zmienianą ilość przy zdefiniowanej usłudze. Przyjmuje wartości: TAK/NIE/TRUE/FALSE/1/0
MateriałDo-Jm
Definiuje w jakiej jednostce ma zostać przypisany materiał do usługi. Przypisywany materiał musi posiadać taką jednostkę w nexo.
Minimalna marża
Należy podać wartość procentową lub nazwę ze słownika nexo. Definicja minimalnej marży musi istnieć w nexo.
Model-*
W przypadku użycia pola rozpoczynającego się Model- brane są pod uwagę tylko pola dotyczące modelu. Pola zwykłych asortymentów nie są wtedy aktualizowane.
Model-CechaWariantu
Określa jaką cechę (właściwość) ustawić dla wariantu.
Należy podać wedle schematu:
Symbol Właściwości:Cecha właściwości, np. Kolor:Czerwony, Rozmiar:XL
Jeżeli właściowości nie ma w słowniku nexo, program sam ją doda.
Model-DodajWłaściwość
Dodaje właściwość do modelu.
Należy podać ją wedle schematu:
Symbol właściwości:Cecha:Czy Unikalna:Czy Wymagana:Domyślna Cecha
Przykładowo:
1. Kolor:Niebieski:Tak:Nie:Niebieski
2. Rozmiar:36:Nie
3. Kolor:Czerwony
4. Wzór:Kwiaty:Tak:Tak:Kratka
Podanie tylko 2 pierwszych parametrów jest wymagane, dalsze są opcjonalne.
Model-Nazwa
Określa nazwę Modelu.
Model-Opis
Określa opis Modelu.
Model-Symbol
Określa symbol Modelu.
Model-UstawWariant
Należy podać symbol asortymentu, który ma być dodany jako wariant modelu. Asortyment musi istnieć w Subiekcie.
Model-Zdjęcie
Dodaje zdjęcie do modelu. Należy podać ścieżkę na dysku lokalnym (np. D:/Zdjęcia/zdjcie_1.jpg) lub na stronie www (np. www.abcd.pl/pliki/zdjecie_1.jpg).
Model-ZdjęcieGłówne
Dodaje zdjęcie do modelu i ustawia je jako główne. Należy podać ścieżkę na dysku lokalnym (np. D:/Zdjęcia/zdjcie_1.jpg) lub na stronie www (np. www.abcd.pl/pliki/zdjecie_1.jpg).
Nazwa
Atrybut określający nazwę asortymentu.
Obrót Marża
Określa czy towar jest przeznaczony do obrotu w systemie vat marża. 
Odbiorca-SymbolPodmiotu
Określa symbol podmiotu, jaki ma być ustawiony jako odbiorca tego towaru.
Odbiorca-SymbolUKontrahenta
Określa symbol towaru u tego odbiorcy.
Odbiorca-NazwaUKontrahenta
Nazwa stosowana przez tego Odbiorca dla asortymentu.
Odbiorca-Uwagi
Uwagi odnośnie odbiorcy towaru.
Odbiorca-TerminRealizacji
Termin realizacji/Czas dostawy asortymentu przez tego odbiorcę.
Odbiorca-CenaDeklarowanaNetto
Cena deklarowana netto przez tego odbiorcę.
Odbiorca-CenaDeklarowanaBrutto
Cena deklarowana brutto przez tego odbiorcę.
Odbiorca-CenaDeklarowanaWaluta
Określa walutę ceny deklarowanej przez tego odbiorcę.
Odbiorca-RodzajRabatu
Rodzaj stosowanego rabatu do ceny deklerowanej u odbiorcy. Dostępne wartości: KC/KW/PC/PW.
Odbiorca-Rabat
Rabat u tego odbiorcy.
Odbiorca-Ocena
Definiowuje Ocenę dostawy u Odbiorcy. Jako wartość przyjmuje nazwę ze słownika jakości dostaw w nexo.
Odwrotne Obciążenie
Przyjmie wartości jak w nexo, czyli "Nie stosuj", "Zastosuj bez limitu", "Zastosuj po przekroczeniu limitu".
Opis
Atrybut określający opis asortymentu. W celu wstawienia znaku nowej linii należy użyć ciagu znaków \r\n.
Przykład: Linia 1\r\nLinia 2\r\nLinia 3
OtwartaCenaNaKasieFiskalnej
Atrybut określający otwartą cenę na kasie fiskalnej.
Pełna Charakterystyka
Atrybut określający pełną charakterystykę asortymentu w formacie HTML.
Pełna Charakterystyka-Plik
Ścieżka do pliku z kodem HTML, którego zawartość będzie odczytana i ustawiona jako pełna charakterystyka towaru.
PKWiU
Atrybut określający kod PKWiU asortymentu.
Podzielona Płatność
Przyjmuje wartości logiczne (0/1/nie/tak/true/false), a także z nexo, czyli "nie podlega" lub "podlega".
Pole Własne 1-8
Atrybut określający zawartość pola własnego.
Producent-SymbolPodmiotu
Symbol podmiotu, który jest producentem asortymentu (musi istnieć w bazie nexo).
Podczas pojedynczego importu można dodać tylko jednego producenta. Jeśli chcemy dodać więcej producentów, to trzeba zrobić to w osobnych operacjach aktualizacji.
Producent-SymbolUKontrahenta
Symbol stosowany przez producenta dla tego asortymentu.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-NazwaUKontrahenta
Nazwa stosowana przez tego Producenta dla asortymentu.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-Uwagi
Uwagi do producenta (aby go użyć musi być zdefiniowany producent).
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-TerminRealizacji
Termin realizacji/Czas dostawy asortymentu przez producenta. Pole przyjmuje cyfrę określającą ilość dni. W celu wyczyszczenia pola należy użyć w pliku wartości NULL.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-CenaDeklarowanaNetto
Cena deklarowana netto przez producenta.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-CenaDeklarowanaBrutto
Cena deklarowana brutto przez producenta.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-CenaDeklarowanaWaluta
Waluta ceny deklarowanej przez producenta.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-RodzajRabatu
Rodzaj stosowanego rabatu do ceny deklerowanej.Dostępne wartości: KC/KW/PC/PW.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-Rabat
Rabat u producenta.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
Producent-Ocena
Definiowuje Ocenę dostawy u Producenta. Jako wartość przyjmuje nazwę ze słownika jakości dostaw w nexo.
Należy wskazać przy użyciu pola Producent-SymbolPodmiotu któremu producentowi ustawiamy ten parametr.
PrzeznaczonyDoWażeniaNaWadze
Atrybut określający informację, czy towar podlega ważeniu na wadze etykietującej.
Przy braku kodu dostaw
Określa parametr o tej nazwie (zakładka dostawy). Przyjmuje wartości: Ostrzegaj, Blokuj lub Nic nie rób.
Przy braku terminu ważności
Określa parametr o tej nazwie (zakładka dostawy). Przyjmuje wartości: Ostrzegaj, Blokuj lub Nic nie rób.
Przy Zmianie Wartości Pozycji
Określa parametr o tej nazwie. Przyjmuje wartości: Wylicz ilość/Wylicz cenę/Wylicz rabat.
Rodzaj
Atrybut określający rodzaj asortymentu. 1 - towar, 2 - usługa, 4 - opakowanie zwrotne, 8 - komplet. Domyślnie 1.
Rodzaj można ustalić tylko podczas tworzenia asortymentu, nexo nie pozwala go potem zmienić na inny
Składnik-Dodaj
Dodaje składnik do aktualnie wczytanego asortymentu (który musi być kompletem).

Jako wartość można podać jednocześnie do 3 parametrów składnika oddzielone dwukropkiem wg schematu: SymbolAsortymentu:Ilość:Koszt.
Pierwszy parameter (symbol asortymentu, który ma zostać dodano jako składnik) jest wymagany. Reszta jest opcjonalna.

Zatem jeśli przykładowo chcemy dodać po prostu składnik bez kosztów i w ilości 1, to wystarczy wpisać sam symbol, np. Towar 123. Możemy też dodać z ilością bez kosztów, czyli np.: Towar ABC:12 lub podać wszystkie dostępne parametry (łacznie z kosztem składnika): UslMontazu:1:250,99.
Dodawany asortyment musi istnieć w Subiekcie przed importem.
Składnik-Usuń
Usuwa składnik o wskazanym symbolu z kompletu.
Sposób rozbicia na partie
Ustawia sposób rozbicia na partie z zakładki Dostawy. Należy podać wartość taką samą, jaka jest dostępna w nexo.
StanMinimalny
Stan minimalny asortymentu na magazynie.
StanOptymalny
Stan optymalny asortymentu na magazynie.
StanDlaMagazynu
Symbol magazynu dla którego ustawiana ma być wartość StanMinimalny lub StanOptymalny
Stawka Vat Sprzedaży
Określa stawkę VAT przy sprzedaży asortymentu.
Stawka Vat Zakupu
Określa stawkę VAT przy zakupie asortymentu.
Stosuj symbol asortymentu jako domyślny u kontrahenta
Zaznacza lub odznacza parametr o tej nazwie z zakładki Dostawy
Strona WWW
Atrybut określający stronę WWW asortymentu.
Symbol
Określa symbol asortymentu.
Unikalność kodu dostawy
Określa czy dla kontroli unikalnościo kodów dostaw zapis ma być blokowany. Należy podać wartość jaka dostępna jest w tym polu w nexo, czyli np.: Brak sprawdzania unikalności, czy unikalny w całej kartotece.
Usługa Recyklingowa
Symbol usługi recyklingowej dla asortymentu.
Uwagi
Atrybut określający uwagi do asortymentu.
Załącznik-Kategoria
Kategoria dodawanego załącznika. Musi istnieć w nexo.
Załącznik-Link
Ścieżka do pliku, który ma zostać dodany jako załącznik do towaru (np. plik pdf karty katalogowej, zdjęcie w jpg certyfikatu).
Załącznik-Nazwa
Nazwa załączanego pliku.
Załącznik-Opis
Opis załączanego pliku.
Zamiennik
Należy podać Symbol asortymentu, które ma być dodane jako zamiennik. Wskazana kartoteka musi istnieć w Subiekcie.
Zamiennik-Usuń
Usuwa zamiennik o wskazanym symbolu z asortymentu.
zKompletu
Symbol kompletu, do którego dopisać ten asortyment jako jego składnik.
zKompletu-Ilość
Ilość składnika we wskazanym komplecie (należy użyć z polem zKompletu).
zKompletu-Koszt
Koszt składnika we wskazanym komplecie (należy użyć z polem zKompletu).
zKompletu-Blokada Ilości
Czy blokować zmianę ilości składnika we wskazanym komplecie (należy użyć z polem zKompletu). Należy podać: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
zKompletu-Jm
Jednostka miary składnika we wskazanym komplecie (należy użyć z polem zKompletu).
Zdjecie
Dodaje zdjęcie do asortymentu. Należy podać link http lub ścieżka do pliku na dysku ze zdjęciem asortymentu. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp. Można ustawić kilka na schemacie i tym samym zaimportować wiele jednocześnie.
Zdjęcie Główne
Dodaje zdjęcie do asortymentu i ustawia jako główne. Należy podać link http lub ścieżka do pliku na dysku określającym główne zdjęcie asortymentu. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 towarów z pliku XLS, XLSX i CSV.

Wersja 3.2.1:

Przykładowe pliki

Podstawowe dane

Modele

Komplety i składniki

W razie problemów, zapraszamy do kontaktu - postaramy się pomóc.

ZALECAMY ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA NEXO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Lista zmian

Wersja 3.2.1
 • Poprawienie mechanizmu dodawania materiałów do usług
Wersja 3.2.0
 • Poprawiono mechanizm sprawdzania licencji przed operacją importu - w tej chwili w przypadku braku połączenia z serwerem licencji program próbuje 5 razy w odstępach czasowych pobrać raz jeszcze licencję
 • Poprawienie działania timera
 • Poprawienie zapisywania wprowadzonych ustawień timera
Wersja 3.1.9
 • Dostosowanie do wersji 50 nexo
 • Dodanie pola Zamiennik-Usuń, które pozwala usunąć wskazany zamiennik z asortymentu
 • Dodanie opcji Odłącz wszystkie zamienniki, która podczas aktualizacji asortymentu odłącza wszystkie zamienniki tej kartoteki
 • Poprawka związana z dodawaniem zamienników do asortymentu - poprawnie zawsze nadpisywał się poprzedni i nie było możliwości dodawania kilku zamienników do asortymentu
Wersja 3.1.8
 • Poprawka ustawiania wartości pola Dostawca-Rabat - wczytywana była wartość procentowa również dla rabatów od wartości.
 • Poprawienie działania timera - w przypadku przestawienia schematu na błędny lub problemów z dostępem do pliku timer wymagał ponownej ręcznej aktywacji. Teraz sprawdza plik i ustawienia ponownie podczas kolejnej iteracji.
Wersja 3.1.7
 • Dodanie pól pozwalających w inny sposób dodawać składniki do kompletów - Składnik-Dodaj oraz usuwania wskazanego składnika: Składnik-Usuń
 • Poprawienie błędnego ustawiania ceny podczas, gdy rodzaj rabatu u dostawcy/producenta był inny niż procentowy
 • Poprawienie błędu zmiany waluty ceny deklarowanej na PLN podczas aktualizacji wpisu o dostawcy/producencie
Wersja 3.1.6
 • Poprawka związana z błędnym komunikatem o nie wybraniu kodu kreskowego na schemacie, gdy wybierano pole JednostkaMiaryPodstawowaKodKreskowyDodatkowy
 • Poprawienie błędu z blokowaniem możliwości kilkukrotnego wyboru na schemacie pola JednostkaMiaryPodstawowaKodKreskowyDodatkowy
Wersja 3.1.5
 • Dostosowanie do wersji 48.2.x
 • Poprawienie błędu z ustawianiem pola Dostawca-RodzajRabatu oraz Odbiorca-RodzajRabatu
 • Poprawienie wydajności programu
Wersja 3.1.4
 • Dalsze dostosowanie do wersji powyżej 48
 • Dostosowanie dodawania załączników do zmian w ostatnich wersjach nexo
 • Dostosowanie obsługi jednostek miar do zmian w ostatnich wersjach nexo
 • Dostosowanie dodawania/odłączania zdjęć do zmian w ostatnich wersjach nexo
 • Usprawnienie związana z automatycznym ustawianiem rodzaju rabatu u dostawców/odbiorców na procentowy, gdy podano tylko jego wartość
 • Dodanie pola Załącznik-Kategoria
Wersja 3.1.3
 • Poprawiono błąd ucinania zer z przodu w przypadku dodatkowego kodu do podstawowej jednostki miary
 • Dodano pole Przy braku kodu dostaw
 • Dodano pole Przy braku terminu ważności
 • Dostosowano pole Unikalność kodu dostawy do nowych wersji
 • Dostosowano do zmian w wersji 48.1.x nexo
Wersja 3.1.2
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się programu podczas scrollowania listy pól
 • Poprawiono odczyt plików z formatu CSV i TXT
Wersja 3.1.1
 • Poprawka związana z nieprawidłowym błędem podczas ustawiania rozpoznawania wg symboli u dostawców/producentów
 • Dodano możliwość resetowania pola DostawcaPodstawowy-TerminRealizacji oraz Producent-TerminRealizacji. Należy wtedy użyć wartości NULL w pliku.
Wersja 3.1.0
 • Usprawnienia w zakresie automatycznego rozpoznawania pól - program dużo lepiej proponuje jakie pole użyć.
 • Rozszerzenie niektórych komunikatów ułatwiających namierzenie przyczyny błędu.
 • Dodano komunikaty programu podczas tworzenia schematów, aby zwiększyć efektywność ich tworzenia.
Wersja 3.0.9
 • Dodanie dodatkowych pól związanych z jednostkami miary
Wersja 3.0.8
 • Dostosowanie do zmian w nexo
 • Poprawienie błędu z zapisywaniem zmian o dostosowanej wersji na kontach użytkownika innych niż administrator
Wersja 3.0.7
 • Poprawka umożliwiająca aktualizację kodów kreskowych w dodatkowych jednostkach miary
 • Dodanie nowych pól z zakładki Dostawy
Wersja 3.0.6
 • Poprawka błędu przy wybraniu rozpoznawania po Polu Własnym
 • Dodanie zapamiętywania ustawień interfejsu
 • Poprawienie błędu o nierozpoznanym rozszerzeniu pliku, gdy są one z dużych liter
Wersja 3.0.5
 • Usprawnienie pobierania zdjęć z Google Drive
Wersja 3.0.4
 • Pobrawienie błędu z komunikatem o braku pliku w podanej ścieżce w momencie wybrania pobierania go z adresu www oraz uruchomieniu automatu
Wersja 3.0.3
 • Dostosowanie do zmian w nexo 43
 • Zmiana .NET Framework na wersję minimum 4.7.2 (wymuszona zmianami w nexo 43)
 • Dodanie nowych pól do rozpoznawania asortymentu (m.in. nazwa u producenta/dostawcy)
 • Dodanie możliwości ustawiania komentarza do flagi
 • Poprawienie błędu nie wczytywania wartości do pól własnych zaawansowanych typu długi tekst
Wersja 3.0.2
 • Poprawka mechanizmu dostosowywania uwzględniająca starsze podmioty w których utworzono pola własne zaawansowane.
Wersja 3.0.1
 • Usprawnienie mechanizmu dostosowywania dla podmiotów utworzonych na wczesnych wersjach nexo.
Wersja 3.0.0
 • Dodanie możliwości pobierania plików z adresu WWW
 • Poprawienie wyszukiwania jednostki nadrzędnej przy definiowaniu dodatkowej
 • Nowy mechanizm dostosowywania do modułów nexo
 • Dostosowanie okna aplikacji do wyświetlania na mniejszych monitorach
 • Dodanie pól Nazwa u kontrahenta oraz Ocena dla Producenta, Dostawców i Odbiorców (zakładka Dostawy w Subiekcie)
Wersja 2.9.5
 • Dostosowano do zmian w nexo w resetowaniu grupy JPK asortymentu
Wersja 2.9.4
 • Dostosowanie do wersji 41 nexo
 • Poprawiono błędy przy importowaniu pól producenta/dostawcy związanych z rodzajem rabatu i jego wartością
 • Dostosowano ustawianie właściwości wariantów modeli

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz, opłacić przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt nexo Import XLS - Towary
pudełko subiekt nexo import towary
Program do importu towarów / asortymentów z plików Excel'a do Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 30 dni:

179 zł netto

Na 12 miesięcy:

449 zł netto

W pakiecie taniej:

Pakiet
Opis
Cena
Importer Towarów + Dokumentu
pudełko subiekt nexo import towarów i dokumentu
Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:

898 zł netto

790 zł netto

Dostęp do wszystkich* modułów na 12 miesięcy dla Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna - uniwersalny klucz wysyłany na adres e-mail.

*Moduły dedykowane i pisane na zamówienie oraz eLinker nie wchodzą w skład pakietu.

12 miesięcy:

65 zł netto miesięcznie

Przykładowe możliwości importera:

 • Zbiorcza aktualizacja cen towarów / asortymentów w Subiekcie nexo.
 • Zbiorcze dodawanie zdjęć do towarów w Subiekcie nexo.
 • Import towarów z innych systemów do Subiekta nexo.
 • Zbiorcze dodawanie kodów kreskowych w Subiekcie nexo.
 • Łatwy i szybki import asortymentu z cenników dostawców.
 • Przeniesienie danych o towarach do Subiekta nexo.
 • Import do zaawansowanych pól własnych.
 • Masowe dodawanie modeli i ich wariantów
 • Dodawanie składników do kompletów
 • i wiele innych...

Możliwość rozpoznawania towarów po:

 • Symbolu
 • Nazwie towaru
 • Kodzie kreskowym
 • Symbolu u Producenta
 • Symbolu u Dostawcy
 • Nazwie u Dostawcy
 • Nazwie u Producenta
 • Opisie asortymentu
 • Uwagach asortymentu
 • Polu własnym zwykłym od 1 do 8
 • Dowolnym polu - program kolejno szuka po wszystkich dostępnych polach

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:

Import z plików CSV

Istnieje możliwość importu bezpośrednio z plików CSV. Jeżeli występują problemy, można zapisać plik CSV jako plik Excel.

FAQ

 • Czy Państwa program działa tylko z wersją PRO?

  Tak. Nexo PRO, czyli dawna sfera, gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt nexo.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek w wersji PRO, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS może pomieścić. Wynosi ona 65 536 wierszy (minus 1 na tytułu kolumn). Ale oczywiście można utworzyć kolejne pliki i importować/aktualizować następne towary. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy tym programem zaciągnę stany magazynowe?

  Nie. Wersja Towary umożliwia wszelkie operacje na towarach. W Subiekcie nexo nie da się zdefiniować takich parametrów jak stan początkowy itp.. Jeżeli chcemy dodać towar na stan, musimy przyjąć go jakimś dokumentem magazynowym (np. Przychów Wewnętrzny, Przyjęcie Zewnetrzne). Jeżeli musimy zaimportować dużą ilość pozycji, pracę może ułatwić nasz dodatek: import dokumentu z excela do Subiekta nexo.

 • Czy importerem można wypełnić zaawansowane pola własne?

  Tak. Nasz importer ma możliwość wczytywania wartości dla zaawansowanych pól własnych w Subiekcie nexo PRO.

 • Czy program obsługuje komplety?

  Tak. Służą do tego pola o nazwie zKompletu.

 • Czy program obsługuje materiały?

  Tak. Służą do tego pola o nazwie MateriałDo.

 • Czy program obsługuje progi cenowe?

  Tak. Progi cenowe definiowane są dla każdego cennika osobno i służy do tego pole kończące się wyrażeniem Próg cenowy. Każdy próg należy przesyłać w osobnym wierszu. Czyli informacje o kolejnych prograch muszą być przechowywane w kolejnych wierszach (nie kolumnach).