Importer Ewidencji VAT z plików do Rewizora GT

Program, który umożliwia import ewidencji VAT z excela (xls lub xlsx) do Rewizora GT. Za jego pomocą można w masowy sposób dodać dane ewidencji z zewnętrznych systemów, z których można z reguły wyeksportować dane do excela.

Daje to możliwość integracji systemu księgowego Rewizor GT z dowolnym innym systemem, czyli np. z webowymi aplikacjami sprzedażowymi, z systemami do fakturowania w chmurze, czy zagranicznymi podmiotami, które działają w Polsce.

Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego przepisywania papierowych dokumentów! Tym modułem zaimportują Państwo dane ewidencji VAT w sposób masowy z plików z danymi o transakcjach.

Nie ma sztywnych wymagań co do schematów plików xls i xlsx, z których następuje import, ponieważ w programie samemu definiujemy schemat importu. Wybieramy jakie dane mają trafić do Rewizora z wybranych kolumn. Dzięki temu program ma charakter uniwersalny i może działać z wieloma dostawcami.

Importer obsługuje także pola na potrzeby JPK, czyli możemy zaimportować do ewidencji także dane na temat procedury JPK, czy kodów GTU. Posiada także kontrolę duplikacji, dzięki czemu nie dodamy omyłkowo kilka razy tej samej faktury do ewidencji.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

Opisy pól importera ewidencji VAT

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Ewidencja
Należy podać nazwę ewidencji lub jej opis. Ewidencje znajdują się w Rewizorze w słowniku Ewidencje VAT.
Opis
Opis wpisu ewidencji.
Kategoria
Kategoria wpisu ewidencji. Musi istnieć w Rewizorze.
Data wystawienia
Pole data wystawienia w ewidencji.
Data magazynowa
Pole data magazynowa w ewidencji - dla ewidencji sprzedaży.
Data dostawy
Pole data dostawy w ewidencji.
Naliczaj VAT po zapłacie
Określa checkbox naliczania VAT po zapłacie. Przyjmuje wartości: 1/0/TAK/NIE/TRUE/FALSE.
Miesiąc naliczenia
Określa miesiąc naliczenia. Należy podać pełną datę, czyli np. 05-10-2021 - miesiącem naliczenia będzie październik 2021.
Data zapłaty
Pole data zapłaty w ewidencji.
Transakcja VAT
Określa transakcję VAT. Należy podać skrót, czyli np. S/WDT/EX/Z/WNT/IMU itd.
Termin płatności
Określa datę terminu płatności w ewidencji.
NIP
Określa NIP kontrahenta.
Nazwa
Określa nazwę kontrahenta.
Ulica
Określa ulicę kontrahenta.
Nr Domu
Określa nr domu kontrahenta.
Kod pocztowy
Określa kod pocztowy kontrahenta.
Miejscowość
Określa miejscowość kontrahenta.
Rodzaj
Określa rodzaj w ewidencji VAT zakupu. Należy wpisać np.: kosztowe/inwestycyjne/zaopatrzeniowe/wszystkie.
Odliczenie
Określa sposób odliczenia w ewidencji VAT zakupu. Należy wpisać np.: bez/całkowite/proporcjonalne.
Przypadek szczególny VAT
Określa tzw. przypadek szczególny VAT w ewidencji VAT zakupu. Należy wpisać np.: EKSPLOATACJA POJAZDU/NIE DOTYCZY/ZAKUP PALIWA/ZAKUP POJAZDU 60/ZAKUP POJAZDU 50.
Przypadek szczególny PIT
Określa tzw. przypadek szczególny PIT w ewidencji VAT zakupu. Należy wpisać np.: NIE DOTYCZY/ODLICZENIE 20/ODLICZENIE 75.
[stawka]-Netto
Wartość danej stawki w kwocie netto. Wartość VAT i brutto jest wtedy przeliczana automatycznie.
[stawka]-Brutto
Wartość danej stawki w kwocie brutto. Wartość VAT i netto jest wtedy przeliczana automatycznie.
JPK-Dowód
Określa oznaczenie dowodu zakupu dla JPK. Przyjmuje wartość: FP/MK/Nie wymaga/RO/VAT_RR/WEW
JPK-Procedura
Określa procedurę JPK. Należy wpisać skrót procedury, np.: SW/EE/TP/TT_D/MR_T/MPP/I_42 itd.
JPK-GTU
Określa kod GTU dla JPK. Należy podać numer GTU lub nazwę, czyli np.: 03/5/12/paliwa/pojazdy itd.
Uwagi
Uwagi do wpisu ewidencji.
VAT rozliczany przez usługobiorcę
Zaznacza odpowiednie pole we wpisie np. przy transakcjach VAT z rodzaju SPTK.
Pole przyjmuje wartości: TAK/NIE/1/0/TRUE/FALSE

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import do 5 wpisów przy jednym uruchomieniu.

Wersja 1.0.3:

ZALECAMY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH REWIZORA GT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Rewizor GT - Import Ewidencji VAT z Excela na rok
pudełko Rewizor GT import ewidencji VAT
Program do importu ewidencji VAT dla Rewizora GT.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP) na 12 miesięcy.

Jeżeli posiadasz już dodatek Sfera dla Rewizora GT lub wystarczy Ci jego aktywacja na 15 dni, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Licencja na 12 miesięcy

590 zł netto

Rozszerzenie na kolejny nr NIP
Rozszerzenie na kolejny numer NIP dla biur rachunkowych.

W przypadku chęci zakupu większej ilości licencji - prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

99 zł netto / rok

Możliwości importera:

 • Masowe dodawanie wpisów do Ewidencji VAT w Rewizorze GT.
 • Dodanie ewidencji z plików do Rewizora GT.
 • Integracja Rewizora GT z zewnętrznymi systemami.
 • Przeniesienie danych do ewidencji VAT z zewnętrznych systemów.
 • Obsługa JPK w Ewidencji VAT Rewizora.
 • Kontrola duplikacji - program dba, aby nie dodać kilkukrotnie tego samego wpisu do ewidencji.

Obsługiwane formaty:

 • XLS
 • XLSX

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle zaimportowana.

FAQ

 • Czy Państwa program potrzebuje aktywnej Sfery?

  Tak. Sfera gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Rewizora. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Rewizor GT. Aczkolwiek Sferę dla Rewizora GT można aktywować na 15 testowych dni, na każdym podmiocie, więc jeżeli operacje mają charakter jednorazowy, to nie trzeba kupować sfery.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Rewizora?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek Sfera, który jest stworzony przez autorów Rewizora, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS oraz pamięć komputera może pomieścić. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy importer ewidencji VAT obsługuje znaczniki JPK?

  Tak. Dane na temat GTU i procedur JPK również można importować do wpisów ewidencji.

 • Co się stanie, jeśli część faktur jest w kilku plikach, czy wpisy się zdublują?

  Niekoniecznie. Importer posiada funkcję kontroli duplikacji. Jeśli zatem faktura ma ten sam numer, kontrahent ten sam numer NIP oraz pochodzą z tego samego miesiąca, to przy włączonej kontroli duplikacji program nie doda ponownie takiego wpisu i poinformuje o tym w raporcie po operacji.