Import zamówień, faktur, dokumentów do Subiekta GT z plików XML, Excel, CSV

pudełko importera towarów dla GT

Moduł dodatkowy dla systemu Subiekt GT umożliwiający automatyczny import faktur, dokumentów i zamówień z plików: XML, Excel(xls i xlsx) i CSV. Za jego pomocą można zaimportować zbiorczo zamówienia lub różnego rodzaju dokumenty z różnych innych systemów sprzedażowych i handlowych (sklepy internetowe, portale aukcyjne typu ebay, amazon, systemy bilingowe, systemy ERP, CRM, platformy sprzedażowe i wiele innych). Posiada również funkcję eksportu dokumentów z Subiekta GT do plików XML, co daje możliwość przeniesienia dokumentów z jednego podmiotu Subiekta na drugi.

Nie ma sztywnych wymagań co do plików Excela i CSV z których mogą być importowane zamówienia i dokumenty. Importu można dokonywać w sytuacji gdy: w jednym pliku jest wiele zamówień, a także gdy w jednym pliku jest informacja o jednym zamówieniu, a pliki znajdują się np. w jednym folderze. Oprócz tego można importować dokumenty z plików XML zbudowanych według naszej specyfikacji.

Posiadasz dedykowany system, sklep lub platformę sprzedaży i musisz ręcznie dodawać zamówienia i faktury? Z tym modułem możesz w pełni zautomatyzować tę pracę i zintegrować dowolny system z Subiektem!

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

Eksport dokumentów z Subiekta do XML

Porgram ma również wbudowaną funkcję eksportu dokumentów z wybranego magazynu do plików XML, zgodnymi z naszą specyfikacją. Dzięki temu istnieje możliwość przeniesienia danych z jednego podmiotu do drugiego bez specjalistycznej wiedzy i wysokich kosztów.

Opisy pól

---
Pomija wiersze z danej kolumny.
Klient-Typ
Określa typ klienta. Dostępne wartości, to: osoba/firma/o/f
Klient-Symbol
Określa symbol kontrahenta.
Klient-Nazwa
Określa nazwę kontrahenta. Pole wymagane, jeżeli kontrahent nie istnieje jeszcze w kartotece Subiekta.
Klient-Nazwa Pełna
Określa nazwę pełną kontrahenta.
Klient-NIP
Określa NIP kontrahenta.
Klient-Email
Określa adres e-mail kontrahenta.
Klient-Telefon
Dodaje telefon kontrahenta.
Klient-Ulica
Określa ulicę wraz z numerem.
Klient-Ulica 2
Rozszerza wartość pola Ulica (np. gdy część adresu jest w osobnej kolumnie)
Klient-Kod pocztowy
Określa kod pocztowy adresu kontrahenta.
Klient-Miejscowość
Określa miejscowość adresu kontrahenta.
Klient-Kraj
Określa państwo kontrahenta. Kraj musi istnieć w słowniku Subiekta. Można stowować kod kraju lub jego pełną nazwę.
Dokument-Numer
Określa numer (cyfrę), który ma posiadać dokument, np. 712. Jeżeli Subiekt nie będzie chciał przyjąć danego numeru, zostanie nadany przez niego automatycznie. Program w logach poinformuje, że nie udało się nadać numeru zdefiniowanego w pliku.
Dokument-Numer zewnętrzny
Określna numer zewnętrzny dokumentu. Sotosowany np. przy ZK/PZ itd..
Dokument-Podtytuł
Określna Podytutł dukumentu w Subiekcie
Dokument-Data Utworzenia
Określa datę utworzenia dokumentu.
Dokument-Data Dostawy
Określa datę dostawy towarów z dokumentu.
Dokument-Data Otrzymania
Określa datę dostawy towarów z dokumentu.
Dokument-Data Płatności
Określa datę terminu płatności dokumentu.
Dokument-Rabat
Określa wartość rabatu na całym dokumencie.
Dokument-Uwagi
Określa wartość pola uwagi na dokumencie.
Dokument-Uwagi 2
Rozszerza pole uwag na dokumencie o wartość z tego pola.
Dokument-Forma Płatności
Określa formę płatności na dokumencie. W Subiekcie musi istnieć forma płatności o takiej nazwie.
Dokument-Waluta
Określa walutę w jakiej wystawiony jest dokument. Waluta musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Wartość netto
Określa wartość całego dokumentu netto.
Dokument-Wartość brutto
Określa wartość całego dokumentu brutto.
Dokument-Magazyn
Określa magazyn, na którym ma zostać zapisany dokument. Magazyn musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Kategoria
Określa kategorię, w której ma zostać zapisany dokument. Kategoria musi istnieć w Subiekcie.
Dokument-Typ
Określa typ dokumentu. Dostępne wartości:
FS/Faktura VAT Sprzedaży
PA/Paragon
PAi/Paragon imienny
ZK/Zamówienie od klienta
WZ/Wydanie zewnętrzne
WZv/Wydanie zewnętrzne
PZ/Przyjęcie zewnętrzne
Zv/Przyjęcie zewnętrzne
FZ/Faktura VAT Zakupu
PW/Przychód wewnętrzny
RW/Rozchód wewnętrzny
MM/Przesunięcie MM
RR/Faktura RR
ZD/Zlecenie Dostawy
Dokument-Transport-Symbol
Określa Symbol lub Nazwę usługi transportu. Jeżeli nie będzie istniała w bazie Subiekta, to zostanie dodana automatycznie.
Dokument-Transport-Cena netto
Określa cenę netto usługi transportu na dokumencie. W przypadku braku zdefiniowania pola Dokument-Transport-Symbol program stworzy lub użyje istniejącą już kartotekę o symbolu i nazwie Transport.
Dokument-Transport-Cena brutto
Określa cenę brutto usługi transportu na dokumencie. W przypadku braku zdefiniowania pola Dokument-Transport-Symbol program stworzy lub użyje istniejącą już kartotekę o symbolu i nazwie Transport.
Pozycja-Cena netto przed rabatem
Pozycja-Cena netto po rabacie
Pozycja-Cena brutto przed rabatem
Pozycja-Cena brutto po rabacie
Pozycja-Ilość
Pozycja-Opis
Opis pozycji na dokumencie. Nie jest to opis kartoteki towaru.
Pozycja-Kod Dostawy
Kod dostawy - dla niebieskiego plusa.
Pozycja-Stawka VAT
Określa stawkę VAT pozycji na dokumencie.
Pozycja-Wartość netto przed rabatem
Wartość netto całej pozycji przed rabatem.
Pozycja-Wartość netto po rabacie
Wartość netto całej pozycji po rabacie.
Pozycja-Wartość brutto przed rabatem
Wartość brutto całej pozycji przed rabatem.
Pozycja-Wartość brutto po rabacie
Wartość brutto całej pozycji po rabacie.
Towar-Rodzaj
Określa rodzaj kartoteki przy jej tworzeniu. Dostępne wartości, to: towar/t/tw/usluga/usługa/u/us/usl/opakowanie/o/op/komplet/k/kp/kpl.
Towar-Symbol
Określa symbol towaru.
Towar-Symbol u Dostawcy
Określa symbol towaru i dostawcy.
Towar-Nazwa
Określa nazwę towaru.
Towar-Cena kartotekowa netto
Określa cenę kartotekową towaru.
Towar-Cena sprzedaży netto
Określa cenę sprzedaży netto towaru.
Towar-JM
Określa jednostkę miary towaru.
Towar-Kod kreskowy
Określa kod kreskowy towaru.
Towar-VAT
Określa stawkę VAT towaru.
Towar-PKWiU
Określa PKWiU towaru.
Towar-Opis
Określa Opis towaru.
Towar-Uwagi
Określa Uwagi do towaru.
Towar-Pole Własne 1-8
Określa wartość pola własnego standardowego towaru od 1 do 8.

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import do 10 dokumentów.

Wersja 1.1.9:

ZALECAMY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA GT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.

System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.

Ponad

Klientów

Ponad

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt GT - Importer wielu dokumentów / zamówień
pudełko subiekt gt import wielu dokumentów
Program do importu dokumentów i zamówień z plików XML, Excel i CSV do Subiekta GT.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Jeżeli posiadasz już dodatek Sfera dla Subiekta lub wystarczy Ci jego aktywacja na 15 dni, to ta opcja jest dla Ciebie.

Wersja elektroniczna importera - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 12 miesięcy

490 zł netto

W pakiecie taniej:

Pakiet
Opis
Cena
Sfera dla Subiekta GT
+ Program do importu wielu dokumentów / zamówień
pudełko pakiet sfera subiekta GT import wielu dokumentów
Sfera dla Subiekta GT + Program Importer wielu dokumentów / zamówień

Pakiet zawierający:
1. InsERT Sfera dla Subiekta GT (katalogowo 799 zł netto).
2. Moduł importu dokumentów/zamówień z plików Excela/XML/CSV do Subiekta GT.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).
Licencja importera dokumentów - 12 miesięcy (o wartości 490 zł netto)

Jeżeli nie masz Sfery dla Subiekta, a potrzebujesz używać programu do importu co jakiś czas, to ta opcja jest dla Ciebie. Sferę wykupuję się na cały podmiot Subiekta, więc po jej zakupie w przyszłości ponosi się już tylko koszt samych dodatków.

+ koszty przesyłki Sfery: 12 zł netto
Wersja importera elektroniczna - klucz wysyłany na adres e-mail.

1289 zł netto

984 zł netto

Zamów

Możliwości importera:

 • Zbiorczy import zamówień do Subiekta GT.
 • Zbiorcze dodawanie dokumentów z plików do Subiekta GT.
 • Integracja Subiekta z innymi systemami (np. B2B, sklepy internetowe, portale aukcyjne).
 • Przeniesienie danych z jednego podmiotu Subiekta na drugi.
 • Import zamówień z innych systemów sprzedażowych na potrzeby magazynu lub księgowości.
 • Automatyczne dodawanie towarów, których nie ma w kartotece Subiekta.
 • Automatyczne dodawanie i aktualizacja kontrahentów, których nie ma w kartotece Subiekta.
 • Przeniesienie danych z innego systemu do Subiekta GT.
 • Import dokumentów ze starego systemu do Subiekta GT.
 • i wiele innych...

Możliwość importu z:

 • ebay
 • amazon
 • sklepy internetowe
 • dedykowane systemy sprzedaży
 • hurtownie i systemy B2B
 • inne systemy informatyczne

Możliwość rozpoznawania towarów po:

 • Symbolu
 • Symbolu dostawcy
 • Nazwie towaru
 • Podstawowym kodzie kreskowym
 • Uwagach
 • Opisie

Możliwość rozpoznawania kontrahentów po:

 • Symbolu
 • Nazwie
 • NIP
 • Email

Obsługiwane formaty:

 • XML - według naszego schematu
 • XLS
 • XLSX
 • CSV

Dodatkowo:

 • Import uruchamiany co zadany interwał czasowy
 • Zapisywanie logów na dysk i wysyłanie na e-mail
 • Usuwanie plików z dysku po poprawnym przeniesieniu do Subiekta

Schematy

W przypadku importu z plików Excel/CSV sami tworzymy odpowiedni schemat importu, wybierając jakie informacje znajdują się w danych kolumnach. Możemy zdefiniować podstawowe dane o klientach, czyli w której kolumnie znajduje się np. Symbol, Nazwa, Adres, Email kontrahenta. Program importuje również dokumenty w różnych walutach, obsługuje dokumenty z różnymi stawkami VAT przy sprzedaży i zakupie, a także różne rodzaje dokumentów podczas jednego importu. Jest też możliwość zdefiniowania kodów dostaw (dla posiadaczy niebieskiego plusa), uwag do dokumentu, czy wartości końcowej brutto całego dokumentu.

Istnieje możliwość tworzenia wielu schematów importu. Tym samym umożliwia importowanie dokumentów z różnych plików, z różnych systemów od różnych dostawców i różnymi ustawieniami, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jeżeli mają Państwo kilka kanałów sprzedaży, czy zakupu, a dany system zewnętrzny umożliwia generowanie plików, to korzystając z jednej aplikacji mogą Państwo zaimportować dane z różnych systemów.

Wymagania

 • Subiekt GT w wersji od 1.45
 • Aktywna Sfera dla Subiekta GT
 • .NET Framework 4.5 lub nowszy
 • Windows Vista lub nowszy (zalecany Windows 7 lub Windows 10)

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

 • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
 • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle zaimportowana.

Porównanie możliwości modułów

Funkcja Importer Towarów Importer Kontrahentów Importer Dokumentu Importer Zamówień
Podstawowe dane o towarach + - + +
Wszystkie dane o towarach (w tym ceny, cechy, grupy, zdjęcia itd.) + - - -
Podstawowe dane o klientach - + - +
Wszystkie dane o klientach - + - -
Import stanów magazynowych - - + +
Utworzenie inwentaryzacji - - + -
Import jednego dokumentu - - + +
Import wielu dokumentów masowo - - - +

FAQ

 • Czy Państwa program potrzebuje aktywnej Sfery?

  Tak. Sfera gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt GT. Aczkolwiek Sferę dla Subiekta GT można aktywować na 15 testowych dni, na każdym podmiocie, więc jeżeli operacje mają charakter jednorazowy, to nie trzeba kupować sfery.

 • Czy tym programem zaimportuje zamówienia z mojego sklepu/systemu sprzedaży?

  Tak. Jeżeli tylko sklep lub system może generować pliki Excel/CSV, to najprawdopodobniej można utworzyć schemat importu, który pozwoli masowo dodawać automatycznie zamówienia do Subiekta GT. Można również poprosić developera lub osobę zajmującą się częścią techniczną sklepu bądź systemu, aby dostosował funkcję eksportującą pliki z zamówienia według specyfikacji pozwalającej importować je naszym dodatkiem.

 • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

  Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek Sfera, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

 • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

  Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS oraz pamięć komputera może pomieścić. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

 • Czy tym programem zaciągnę dokumenty magazynowe?

  Tak. Importer ma możliwość dodawania dokumentów: WZ/PZ/MM/PW/RW z plików XMl, Excel/CSV.

 • Czy tym programem przeniosę dokumenty z innego podmiotu Subiekta?

  Tak. Program obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów, oprócz korekt (które będą dodane w przyszłych wersjach). Trzeba przy tym wykupić jednak 2 licencje na program - jedną na NIP, z którego eksportujemy, a drugą na NIP do którego importujemy dokumenty.